Cryptainer Volume

Return to Introduction  Previous  Next

Bullet Wat is een "Volume" / "Virtuele Drive"?

Cryptainer maakt een Volume aan, dat alleen kan worden opgeroepen met een wachtwoord. Dit Volume is ook bekend als een "kluis". Dit Volume slaat bestanden in versleutelde vorm op. Deze Cryptainer drive is als iedere andere drive waar u normaal mee werkt. Het functioneert als iedere andere drive (C: or D:) op uw computer.

De Cryptainer Drive (kluis) is eigenlijk een bestand. Alle data worden versleuteld in dit bestand opgeslagen. Het bestand gedraagt zich als een reguliere Windows drive only na opstarten via het programma interface; het verschijnt onder Windows als een nieuwe drive (E: or F: etc.). U kunt het gebruiken als een "kluis" voor al uw data

 

Bullet Kan ik meerdere kluizen aanmaken (drives)?

Ja - U kunt zoveel Volumes aanmaken als u nodig heeft. U kunt tot maximaal 4 Cryptainer drives tegelijktijd laden en laten werken.

 

Bullet Kan ik de Cryptainer Volume grootte vergroten of veranderen na creatie?

De grootte van het Cryptainer Volume (drive) kan niet worden aangepast, het is slechts een kwestie van het creëren van een nieuwe drive met de gewenste grootte en de bestanden van het vorige Volume in het nieuwe kopiren. U kunt tot maximaal 4 Cryptainer drives tegelijktijd laten werken.

 

Bullet Kan ik het Volume (drive) aangemaakt door Cryptainer verwijderen als ik besluit om het niet te gebruiken?

Ja -  Als u Cryptainer verlaat, is het Volume als ieder ander bestand of map op het Windows systeem. U kunt het Volume verwijderen zoals u ieder ander bestand verwijdert.  

Standaard maakt Cryptainer een volume aan in de ../../system32 directory. In Windows 2000 Systemen, is de standaardlocatie  ...\WINNT\system32\cxl17xx, terwijl dit op Win XP en Win 98  ...\Windows\system32\cxl17xx is.

en in Win Vista, Win 7, Win 8.1 en Win 10, is deze ...\User\...\Documents\cxl17xx.

 

Bullet Ik ben een Cryptainer Volume kwijtgeraakt en kan het niet vinden. Uw advies?

De Cryptainer Drive (kluis) is eigenlijk een bestand. Alle data worden in versleutelde vorm opgeslagen in deze drive.  

Het bestand gedraagt zich pas als een reguliere windows drive na opstarten via de programma interface. Als u Cryptainer verlaat, is het Volume als ieder ander bestand of map op het windowssysteem.

U moet de locatie van de drive onthouden (u kunt er naar zoeken door op zoek te gaan naar bestanden met XX mb en genaamd cxd1708). De standaardlocatie is ...\WINNT\system32\cxl1708 onder Win2k en

...\Windows\system32\cxl1708 onder WinXP en Win 98/WinME.

 

Bullet Ik heb per vergissing enkele bestanden van de Cryptainer Drive verwijderd. Is er een manier om ze terug te halen?

Er is geen enkele manier om bestanden terug te halen, die van het Cryptainer Volume verwijderd zijn. In het belang van de veiligheid van uw data worden deze bestanden niet in de Afvalemmer opgeslagen. Als u de verwijdering hebt bevestigd toen u dat gevraagd werd, worden de bestanden permanent verwijderd..

 

Bullet Kan ik de Cryptainer Volume "niet te verwijderen" maken?

Er is geen enkele manier om het "niet te verwijderen" te maken. Cryptainer Volume is als ieder ander bestand of map onder het windows operating system. Cryptainer werkt, als ieder ander programma, binnen de voordelen en de beperkingen, die het OS oplegt. Verwijdering van bestanden is een kwestie van privileges, waarmee andere OS's anders om gaan. Het Mac OS of Unix bijvoorbeeld gaat hier zeer goed mee om. Bestandsbescherming (eenvoudiger begrepen als toegangsrechten) wordt in de Unixwereld bepaald door het operating system. Ter illustratie, een geschikte gebruiker kan een bestand zo set up, dat alleen specifieke personen dit kunnen verwijderen. Er is momenteel geen enkele technisch acceptabele manier om dit te doen binnen de grenzen van Windows. Bescherming (verwijderingsbescherming, etc) in Windows, als het al bestaat, is strikt cosmetisch. Attributen kunnen bijvoorbeeld eenvoudig worden gereset. Net als bij alle andere data die waardevol zijn, is er geen ander antwoord dan het maken van regelmatige backups van alle belangrijke data, inclusief Cryptainer Volumefiles.

 

Bullet Is het mogelijk om eem Cryptainer Volume op te roepen via een network ?

Ja, het is mogelijk om versleutelde Volumes op te roepen via een network. Alles wat u moet doen, is het creëren van een Cryptainer Volume op uw netwerk drive en het vervolgens opstarten. U zult wel de drive/folder op afstand, waarin het Cryptainer volume is aangemaakt op de lokale computer, in kaart moeten brengen als een in kaart gebrachte drive. Vervolgens kunt u het Volume, vanf deze in kaart gebrachte drive, opstarten op de lokale computer.

In het belang van de veiligheid mag het Cryptainer volume niet direct worden geladen op meer dan een computer tegelijkertijd.

 

Bullet Kan ik programma's installleren op en laten lopen van een Cryptainer Drive?

Door het gebruik van Cryptainer is het ook mogelijk om een applicatie in het Cryptainer Volume te laden. Wijs tijdens het installatieproces eenvoudig naar de Cryptainer Drive letter.

Bijna alle applicaties zoals MS office, Adobe producten, etc werken prima. Outlook Express en Internet Explorer zijn moeilijk te installeren in een Cryptainer drive. Andere e-mail clients werken prima (The Bat, Eudora, etc.)

 

Bullet Als ik mijn Cryptainer Volumefile probeer te laden krijg ik deze foutmelding "Het speciale volume is gecomprimeerd op een NTFS Onderdeel. Dit wordt niet ondersteund, verwijder aub het compressie attribuut." Wat moet ik doen?

Cryptainer Volumes kunnen helaas niet functioneren als compressie op uw NTFS drive is ingeschakeld. U zult de attributen van de drive waar uw Cryptainer Volume op moet worden gecreëerd, moeten veranderen. Klik met uw rechtermuisknop op de drive, kies "Eigenschappen" en schakel de "Comprimeren drive"-tab uit.