Installeren van Programma's in de Cryptainer Drive

Return to Introduction  Previous  Next

Het is mogelijk om al uw applicaties te laden/installeren in de Cryptainer kluis. Verwijs tijdens het installeren eenvoudig naar de Cryptainer drive. De meeste applicaties werken prima.  

 

Er zijn echter enkele uitzonderingen. Ter illustratie, men kan Outlook Express niet in de Cryptainer drive installeren omdat de  Outlook Express boodschappenmap/berichtenmap niet kan worden geplaatst op een verwijderbare drive of een netwerk share. (De Cryptainer drive is een verwijderbare drive)