Cryptainer Drives op Netwerken

Return to Introduction  Previous  Next

Het is mogelijk om versleutelde Volumes op te roepen via een netwerk. Alles wat u moet doen, is een Cryptainer Volume aanmaken op uw netwerk drive en dit vervolgens opstarten. Let op, u zult wel de drive/map, waarin het Cryptainer Volume is gecreëerd op de lokale computer, in kaart moeten brengen als een in kaart gebrachte drive. Hierna kunt u het Volume opstarten via deze in kaart gebrachte drive, op de lokale computer.

 

In het belang van de veiligheid en integriteit van de data, start Cryptainer enkel Volumes, die in kaart zijn gebracht, op via een netwerk.

 

Het in kaart brengen van een netwerk drive wordt uitgevoerd door Windows. Een in kaart gebrachte netwerk drive wordt behandeld als een lokale drive. Voer de volgende stappen uit om een netwerk drive in kaart te brengen:

 

Voordat u een netwerk drive in kaart kunt brengen, moet u controleren of de drive gedeeld wordt. Open op de computer op afstand 'Mijn Computer', klik met de rechtermuisknop op de drive, kies Sharing, en check Shared (set andere opties zoals gewend). De computer op afstand moet op uw lokale computer in 'Netwerk Buurt' of 'Mijn Netwerk Plaatsen' verschijnen. Als dit niet zo is, moet u uw netwerkconfiguratie corrigeren.

 

Op een Windows 98 computer, open 'Netwerk Buurt'. Op een Windows 2000 of Windows ME computer, open 'Mijn Netwerk Plaatsen', kies 'Volledig Netwerk', en dubbelklik vervolgens op de werkgroepnaam (de standaard is eenvoudigweg de "Werk groep" setting).

 

In beide gevallen moeten de computers in uw netwerk als iconen verschijnen. De overige stappen zijn voor beide operating systemversies hetzelfde.

 

1.   Dubbelklik op het icoon voor de netwerk computer met de drive die u in kaart wilt brengen. Alle gedeelde bronnen (drives, folders, en printers) moeten als iconen verschijnen.

 

2.   Ga naar de drive op de server waar uw Volume op staat.

 

3.   Klik met uw rechtermuisknop op deze drive en kies "Netwerk Drive in Kaart Brengen".

 

4.   Kies de drive letter waarop u het in kaart wilt brengen. Bijvoorbeeld S:

 

5.   Het in kaart brengen van uw drive is compleet.

 

6.   Start nu Cryptainer op uw client computer en laad het Volume met gebruikmaking van het pad naar de in kaart gebrachte drive S:

 

7.   Kies het Volume.

 

Dit zal de Cryptainer Drive opstarten.