Veranderen van het Hoofd Volume

Return to Introduction  Previous  Next

U kunt het dstandaard ('Hoofd') Volume veranderen. Het standaard Volume is het Volume, dat geladen wordt als u Cryptainer start.

 

1.   Hiervoor moet u het extra Volume laden of een nieuw aanmaken, zoals u dat normaal doet. Als dit eenmaal geladen is, klik op het menu-item "Bestand--Maak dit het Hoofd Volume..."

 

make_primary_volume

 

2.   Het programma zal vragen voor het wachtwoord dat toehoort aan het huidige standaard Volume. Als u dit wachtwoord correct heeft ingegeven, zal het extra Volume vastgesteld worden als het standaard Hoofd Volume. Met andere woorden, dit Volume zal worden geladen als u Cryptainer start.

 

Vervolgens, eventueel na het verplaatsen van de inhoud uit het oude Volume naar het nieuwe Volume, kunt u het oude Volume sluiten.