Maken van een Cryptainer Drives-lijst

Return to Introduction  Previous  Next

Als u het Cryptainer volume laadt, verschijnt de drive letter in het "Mijn Computer" scherm. Bovendien kunt u ook het label en de drive letter van het opgestarte Volume bekijken door het uitvoeren van de volgende stappen:

 

1.   Klik op "Tools -> Maken van een Cryptainer Drives-lijst...".

               

2.   Cryptainer toont u het label van het opgestarte Cryptainer Volume in combinatie met de drive letter.

 

tools_list_cryptainer_drives