Licentie Overeenkomst

Return to Introduction  Previous  Next

EIND-GEBRUIKER LICENTIE OVEREENKOMST VOOR CYPHERIX SOFTWARE (INDIA) LLP  

 

BELANGRIJK LEES ZORGVULDIG: Dit document is een wettelijke overeenkomst tussen u (een individu of bedrijf) en Cypherix Software. Zorg ervoor, dat u alle rechten en beperkingen leest en begrijpt, zoals deze worden beschreven in deze CYPHERIX SOFTWARE (INDIA) LLP Eind-Gebruiker Licentie Overeenkomst("EGLO"). U wordt gevraagd om de voorwaarden van de EGLO te bekijken en wel of niet accepteren. Deze software is niet te installeren op uw computer, tenzij of totdat u de voorwaarden van deze EGLO accepteert. Het inschakelen van de "Ja, ik ga akkoord"-optie staat symbool voor uw handtekening, de voorwaarden van de EGLO accepterend. Lees deze licentie overeenkomst zorgvuldig voordat u dit product evalueert/gebruikt. Door dit product te gebruiken, geeft u aan dat u de voorwaarden van de volgende overeenkomst accepteert. Deze voorwaarden gelden voor u en iedere volgende evaluant of gelicenseerde van dit product.

 

Cypherix, behoudt het eigendomsrecht van deze Kopie en alle volgende kopieën van het Product. Cypherix Software behoudt alle rechten, die niet uitdrukkelijk worden toegekend. Niets van het programma (inclusief de documentatie) mag worden gekopieerd, verwijderd of veranderd, geheel of gedeeltelijk, voor elk onbevoegd gebruik.

Een vergunning voor de Software en begeleidende documentatie worden aan u verleend, dit betekent, dat u het recht heeft de Software te gebruiken, echter alleen overeenkomstig met Licentie Overeenkomst.

 

Deze licentie geldt voor u persoonlijk. U mag geen sublicentie van de Software verlenen en de Software niet leasen, verkopen of op een andere manier overdragen aan een andere persoon. U mag de Software alleen voor uw eigen persoonlijke gebruik inzetten als u een individu bent of voor uw eigen interne bedrijfsdoelen als u een bedrijf.

 

Niets in deze Licentie Overeenkomst bepaalt het afstand doen van Cypherix's rechten onder de Indiase copyright wet en alle andere toepasselijke wetten. Deze licentie is non-exclusief. Deze Licentie en uw recht om het Product te gebruiken, wordt automatisch beëindigd zonder bericht van Cypherix als u faalt om zich te voegen naar een bepaling van deze Licentie Overeenkomst of andere bepalingen en voorwaarden geassocieerd met de verkoop/evaluatie van dit Product. Na beëinding, moet u alle documentatie en softwarecomponenten vernietigen.

 

Een vergunning voor deze kopie wordt aan u verleend onder volgende voorwaarden:

Verboden Gebruik: U mag het Product of de documentatie niet verhuren, leasen of er een sublicentie voor verlenen; U mag het Product of de documentatie niet veranderen, modificeren of aanpassen, ook geen delen ervan inclusief, maar niet beperkt tot vertaling, decompilering, het uit elkaar halen of het creëren van afgeleide werken.

 

Beperkte Garantie: Deze software wordt "zoals hij is" verkocht zonder enige garantie voor verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of enige andere garanties, ofwel geuit ofwel geïmpliceerd. Cypherix is niet verantwoordelijk voor dataverlies, beschadigingen of winstverlies of enig ander soort verlies tijdens het gebruiken of misbruiken van deze software. Uitgezonderd als specifiek hierboven aangegeven, biedt Cypherix geen garantie of vertegenwoordiging, ofwel geuit ofwel geïmpliceerd, met betrekking tot het product, inclusief zijn kwaliteit, prestaties, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In no event, zal Cypherix verantwoordelijk zijn voor directe, indirecte, speciale, incidentele, of daaruit volgende beschadigingen voortgekomen uit het gebruik of het onvermogen om het product of de documentatie te gebruiken, zelfs na advisering over de mogelijkheden van dergelijke beschadigingen.In geen enkel geval zal de verantwoordelijkheid van Cypherix het eventueel betaalde bedrag van de licentiekosten overstijgen.

 

UITSLUITING VAN ALLE BESCHADIGINGEN. TOT DE MAXIMALE MATE GEOORLOOFD DOOR DE BETREFFENDE WET, IN GEEN GEVAL ZAL CYPHERIX VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE VOLGENDE, DIRECTE, INDIRECTE SPECIALE, STRAFFENDE OF ANDERE BESCHADIGINGEN DAN OOK (INCLUSIEF, ZONDER IMITATIE, BESCHADIGINGEN ALS SCHADE AAN PERSOON OF EIGENDOM, BESCHADIGINGEN ALS WINSTVERLIES, WERKONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, VERLIES VAN PRIVACY, MISLUKKEN VAN HET NAKOMEN VAN VERPLICHTINGEN INCLUSIEF GOEDGELOVIGHEID OF REDELIJKHEID, ALS NALATIGHEID EN VOOR IEDER GELDELIJK VERLIES OF ANDER VERLIES DAN OOK) VOORTKOMEND UIT OF OP WELKE MANIER DAN OOK GERELATEERD AAN HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHT, NALATIGHEID STRIKTE VERANTWOORDELIJKHEID OF ANDERS, ZELFS ALS CYPHERIX IS GEADVISEERD OVER DERGELIJKE BESCHADIGINGEN. DEZE UITSLUITING VAN BESCHADIGINGEN BLIJFT EFFECTIEF, ZELFS ALS IEDERE REMEDIE FAALT IN ZIJN ESSENTIELE DOEL.

 

De garantie en remedies zoals hierboven bepaald, zijn exclusief en in plaats van alle andere, gesproken of geschreven, expliciet of impliciet. Cypherix Software garandeert niet, dat het programma zal voldoen aan de vereisten van uw computersysteem of dat het programma of zijn documentatie zonder defecten of fouten zijn of dat de werking van het programma ongeïnterrumpeerd zal zijn. Geen Cypherix distributeur, dealer, agent, of werknemer is bevoegd om enige garantie voor het programma te bieden.

 

Deze Licentie Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Cypherix. Deze overeenkomst wordt geregeld door de wetten van India onder Mumbai Jurisdictie. Elk proces rijzend uit deze licentie zal alleen worden vervolgd in rechtbanken in Mumbai. Zelfs als een deel van de overeenkomst ongeldig wordt verklaard, blijft de rest van de overeenkomst geldig, bindend en af te dwingen.

De ontvanger van de Licentie begrijpt en accepteert, dat hij/zij zonder een wachtwoord de versleutelde data niet kan oproepen, m.a.w. als u uw wachtwoord vergeet, kunnen uw versleutelde data niet worden achterhaald. Cypherix kan u niet helpen als u uw wachtwoord bent vergeten.

 

Cryptainer®

© Copyright 1999-2021. Cypherix® Software.