Verwijderen/Versnipperen
Top  Previous  Next

U kunt selectief bestanden verwijderen of versnipperen door ze te selecteren in het explorergebied en de 'Delete/Shred'-knop te gebruiken.  
 
_bm18  
 
Hieronder ziet u een 'Delete or Shred Files'-scherm.  
 
_bm19  
 
·'Delete File(s) to Recycle Bin': Verwijdert het bronbestand met gebruikmaking van de standaard Windows-verwijderingsfunctie. Windows veegt de data niet echt uit. Het geeft enkel de corresponderende schijfblokken als verwijderd aan, waardoor de ruimte later kan worden hergebruikt. Als deze schijfblokken worden gelezen voordat ze overschreven worden, kan de data worden teruggehaald.  
 
·'Shred File(s)': Versnipperen van een bestand overschrijft de bestandsruimte met rotzooi voordat het wordt verwijderd. Dit garandeert dat de bestandsgegevens absoluut niet meer te achterhalen zijn.  
 
Andere tools:  
 
U kunt ook met de rechtermuisknop op de geselecteerde bestanden/mappen in het explorerscherm klikken om het volgende menu op te roepen.  
 
_bm20  
 
Selecteer de gewenste actie (in dit geval "Delete or Shred...") en herhaal bovenstaande stappen.