Commando Regel Opties
Top  Previous  Next

Met Secure IT kunt u bestanden versleutelen en decoderen met de Commando Regel. De commando's en opties vindt u hieronder:  
 
ENCRYPTIE  
Format: secureit /[encrypt/encryptexe] /pw /[options] filename  
 
/encrypt *
 
Om een versleutelde .SIT file te creëren

/encryptexe

Om een zelf-uitpakkende .EXE file te creëren
 
/pw:"password" *

Wachtwoord voor bestand. Het moet uit minimaal 8 en maximaal 100 karakters bestaan.
 
filename *

Naam en locatie van het te versleutelen bestand.
 
 
 
 
OPTIES  
/tofile:"Destination file"

Voer de bestemmingsbestandsnaam voor het versleutelde bestand in. Verplicht in het geval van meerdere bestanden.
/pwhint:"password Hint"

Hint voor wachtwoord
/recurse:

Recursively vesleutelt alle bestanden in submappen.

/Algo:[aes/blowfish] -


Algoritme selecteren voor encryptie. Standaard is AES

/Clevel:[fast/minsize/normal/none]

Compressietype selecteren. Standaard is FAST
/logtofile:"log file name" -

Het alternatieve logfile selecteren. Standaard logfile is secureitlog.txt.
 
 
OPMERKINGEN:  
Bij het versleutelen van één enkel bestand zal een 'bestandsnaam_ext.sit'-bestand worden aangemaakt.  
Bij meerdere bestanden moet u de bestemmingsbestandsnaam en extensie aangeven.  
Bij het selecteren van een map zal een 'huidigedatum.sit'-bestand worden aangemaakt.  
Opties gemarkeerd met * zijn verplicht.  
 
Enkele voorbeelden van encryptie  
1. Om een .sitbestand met minimale opties aan te maken  
"secureit /encrypt /pw:"subledger" accounts.xls"  
 
2. Om een zelf-uitpakkend .exebestand met minimale opties aan te maken  
"secureit /encryptexe /pw:"subledger" accounts.xls"  
        
3. Om een bronbestand te kiezen van de aangegeven locatie en het versleutelde bestand in dezelfde directory op te slaan  
"secureit /encrypt /pw:"transaction" c:\bank\withdraw.txt"  
 
4. Om een bronbestand te versleutelen van een specifieke locatie en het op een andere locatie op te slaan  
"secureit /encrypt /pw:"transaction" /tofile:"c:\my documents\tran_apr" c:\bank\withdraw.txt"  
        
5. Om een bestand te versleutelen door de hint te specificeren voor uw wachtwoord  
"secureit /encrypt /pw:"18977755454" /pwhint:"credit card number" investment.xls"  
 
6. Om alle submappen te doorzoeken voor een specifiek bestand en het te versleutelen  
"secureit /encrypt /pw:"secured file" /recurse balance.xls"  
 
7. Om het algoritme en het compressieniveau voor de encryptie van het bestand te bepalen  
"secureit /encrypt /pw:"safe details" /algo:blowfish /clevel:minimum partners.txt"  
 
8. Om een alternatieve logfile te kiezen voor logdetails  
"secureit /encrypt /pw:"myimages" /logtofile:logdetails party.gif"  
 
9. Meerdere bestanden in één sitbestand versleutelen  
"secureit /encrypt /pw:"all important files" /tofile:business.sit target1.doc target2.doc"  
 
DECRYPTIE  
 
Format: secureit /decrypt /pw /[overwrite/nooverwrite]/[options] filename  
 
/decrypt *
 
Om een bestand te decoderen
 
/pw:"password" *

Wachtwoord om het bestand te decoderen
filename *

Locatie en naam van het te decoderen bestand
 
 
 
 
OPTIES  
/[overwrite/nooverwrite] *

Een bestaand bestand overschrijven met het versleutelde bestand.

/tofolder:"destination" *


Invoeren van de bestemmingsmap voor het gedecodeerde bestand.
/logtofile:"log file name"

Invoeren van een alternatieve logfile naam.

 
 
Enkele voorbeelden van decryptie  
 
1. secureit /decrypt /pw:"subledger" /overwrite /tofolder:"c:\new docs" accounts_xls.sit  
(Om een .sitbestand te decoderen met minimale opties)  
 
2. secureit /decrypt /pw:"18977755454" /overwrite /tofolder:"c:\new docs" /logtofile:"newlog" investment_xls.sit  
(Om een bestand te decoderen en de logdetails in een nieuwe logfile in te voeren)  
 
OPMERKING :  
Opties gemarkeerd met * zijn verplicht.  
Voor het decoderen van een .exebestand gewoon de bestandsnaam typen bij commando prompt.  
 
BATCH FILE :  
U kunt een reeks van encryptie- en decryptiecommando's groeperen in één of meerdere batchfiles en het gebruiken om de gewenste resultaten te krijgen.